Om oss

Mumin var till och med december 2019 ett föräldrakooperativ och från januari 2020 drivs Mumin som en fristående förskola av tre engagerade personer. Föreningens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet för barn från 1–6 år och föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Vi skapar en pedagogisk lärmiljö som inspirerar, utmanar och lockar barn till lek och
utforskande. Vi vill erbjuda miljöer och material som utmanar, inspirerar och lockar till
nyfikenhet att utforska omvärlden. Våra miljöer ska vara mötesplatser som inbjuder till
kommunikation, samarbete och utforskande. Vi erbjuder barnen ett varierat utbud av
utforskande material och miljön förändras under våra temaarbeten.

Hur vi arbetar

Vi arbetar tematiskt och utgår från barns intressen, erfarenheter och åsikter kopplat till läroplanen. Under 2020 var barngrupperna intresserade av solen och planeter och vi arbetade då med rymden som tema under en termin. Vårt arbetssätt bygger på att vi är undersökande och utforskande tillsammans och genom dokumentation i projekten synliggörs de gemensamma lärprocesserna.

 

Ansök om en plats!

Mumin är en ekonomisk förening som bedriver sin pedagogik utifrån läroplanens mål. Det är en liten förskola med två avdelningar.

Fyll i vårt anmälningsformulär som ni finner här för att bli placerade i kön. Vid frågor om förskolan ring 072-717 01 24.

Fasta rutiner

Vi följer ett veckoschema för att barnen ska få in rutiner på hur förskolan fungerar. Detta bidrar till en lugn barngrupp då de vet som förväntas och vad som kommer komma. Samtidigt som vi har ett veckoschema så har vi ett schema varje dag med fasta rutiner för att u nderlätta arbetet i utbildningen. Vi har fasta måltider och fasta
vilostunder.

Vi som jobbar här

Anna, förskollärare och rektor

Rana, barnskötare

Maryam, barnskötare

Naime, barnskötare