Maria Montessori

maria-montessori-2Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga medicine doktor. Studier i filosofi, antropologi, experimentell psykologi och medicin gjorde henne också väl bevandrad i tidens aktuella strömningar och gav henne kunskaper om aktuella rön på vetenskapens olika områden.

Genom studier och arbete bland utvecklingsstörda barn väcktes Maria Montessoris pedagogiska intresse. Hon fick idén att jämsides med den psykologiska och medicinska behandlingen använda sig av sinnesövande konkret material i arbete för dessa barns möjligheter till en utveckling. Resultaten överträffade helt hennes förväntningar.

Efter att några år ha lett en specialskola för utvecklingsstörda barn började hon pröva sina undervisningsteorier på normalt begåvande barn. Tack vare sin observationsförmåga gjorde hon så många upptäckter om barns natur, att de lade grunden till hennes livsverk. Hon fann att barnen självmant sökte sig till den utvecklingsstimulerande materielen, som hon tidigare använt sig av i sitt arbete med de utvecklingsstörda barnen.

Stimulerad av resultatet formade och byggde hon sedan undan för undan upp vad barnen visade sig behöva. Hon prövade sig fram till hur varje enskilt föremål, varje serie av föremål skulle avvägas för att möta utvecklingsgången hos de barn hon arbetade med. Barnen själva visade henne vad den naturligare nyfikenhet och det spontana intresset betydde för sinnenas utveckling.

(”Barndomens gåta” Maria Montessori)

O

Vi söker barn

Vi söker barn i åldrarna 1,5 - 5 år inför Augusti 2019, Fyll i vårt anmälningsformulär som ni finner i menyn uppe till höger för att bli placerade i kön.

 

Vid frågor ring oss på nummer 0701-488248
alt maila till
anmalningsformular@forskolanmumin.se.

d

Anmälan

För köanmälningar eller eventuella frågor vänligen kontakta:

Köansvarig

M0701-488248