Pedagogiken

dsg0045Montessori

Pedagogiken i vår förskola bygger på Maria Montessoris tankar kring barnet och dess utveckling. Enligt Montessoripedagogiken bör tanken ”Hjälp mig att göra det själv” vara grunden för den vuxne att hjälpa barnet att komma i kontakt med sin inre förmåga.

Enligt Maria Montessori föds barn med en färdig ”byggnadsplan” för sin utveckling. Utvecklingen sker i olika takt för olika barn, men en parallellitet mellan individerna är uppenbar och perioderna är desamma. Dessa perioder kallade Maria Montessori för ”sensitive periods” och menade därmed tidpunkter i barnens liv, då de är särskilt mottagliga för de olika funktioner och aktiviteter som språkinlärning, utveckling av de olika sinnena, ordning, perfektionism etc. Dessa perioder bryter fram som möjligheter för individen, orsakade av den inre psykiska aktiviteten. Först genom integration mellan dessa inre impulser och en yttre miljö kan en uppbyggnad ske av personligheten. Omgivningen och den vuxne måste ta till vara dessa möjligheter genom att skapa de yttre betingelserna som svarar mot de inre behoven hos individen under de olika perioderna.

dsg0228Trygghet, respekt och frihet

Personalen på Mumin arbetar efter mottot att: Alla barn ska känna sig välkomna och trygga. Varje barn skall ha rätt att utvecklas i en harmonisk och förberedd miljö efter egen mognad, vilket blir det först ledet i det livslånga lärandet.

På Mumin vill vi erbjuda barnen en verksamhet som upplevs rolig och lustfylld av barnen. Föräldrarna ska känna att barnen vistas i en trygg miljö. Det mest grundläggande tycker vi är att se barnet utifrån dess egna behov och inte lägga hinder i vägen när det försöker tillfredställa dessa behov. Vi lägger grunden för ett demokratiskt tänkande genom att lära barnen vänta på sin tur, respektera de andra barnens åsikter, ta ansvar för sina egna handlingar och genom att låta barnen känna sig delaktiga.

På vår förskola vill vi ge barnen frihet att välja sysselsättning efter egen känsla. Att uppmuntra barnet att välja efter egen känsla, rytm och utveckling är en grundläggande del i Montessoripedagogiken. Barnen får inte hjälp i onödan, de får själva ta den tid de behöver för att klä på sig, äta o.s.v. Det viktigaste är att barnet står i centrum. Vår uppgift som pedagoger är att vara lyhörda för barnets behov och deras olika intressen samt att vägleda dem.

Montessorimiljön skall vara tilltalande för barnet. Miljön är anpassad till barns storlek. Bord, stolar, lådor, skåp, tavlor och annat är lätt att hantera. Barnet skall kunna arbeta ostört i sin egen takt och med de aktiviteter som barnet själv väljer.

Tema

På Mumin arbetar vi även med tema, vilket ger barnet tillfälle att utforska, skapa, samtala och reflektera. Teman under terminen kan vara allt ifrån jag och min familj till lite engelska, teckenspråk, årstiderna (vad som händer med djur och natur), brandkunskap, hitta vilse etc. I temat arbetar vi även med skapande verksamhet såsom bild, sång, musik, rytmik, biblioteksbesök, sagostunder och utflykter när fint väder ges. Sådana utflykter utanför Mumin ger barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

O

Vi söker barn

Vi söker barn i åldrarna 1,5 - 5 år inför Augusti 2019, Fyll i vårt anmälningsformulär som ni finner i menyn uppe till höger för att bli placerade i kön.

 

Vid frågor ring oss på nummer 0701-488248
alt maila till
anmalningsformular@forskolanmumin.se.

d

Anmälan

För köanmälningar eller eventuella frågor vänligen kontakta:

Köansvarig

M0701-488248