Förskolan

Mumin

Mumin är en förskola driven av ett föräldrakooperativ med en styrelse och en förskolechef. Förskolan använder sig av Montessori som sin pedagogik. Det är en liten förskola med två avdelningar. Här arbetar vi över gränserna i enlighet med barnens behov och förutsättningar.

Pussel

På förmiddagen arbetar vi tematiskt kopplat med Montessoris pedagogik inom vårt årshjul som löper under hela året. Årshjulet är kopplat till läroplanens alla delar som även är förknippad med vår värdegrund.

Förskolan Mumin är medlem av Svenska Montessoriförbundet. Detta medför att vi kan hålla en hög kvalitet och utveckla vår verksamhet i enlighet med våra styrdokument. Mumin genomgår regelbunden tillsyn från Stadsdelsförvaltningen och faller under regler för fristående förskolor i Göteborgs stad.

Varje termin kallas föräldrar till ett utvecklingssamtal, där vi fokuserar på de styrkor och möjligheter era barn har.

Personalgruppen på Mumin har mångårig erfarenhet av arbete med barn och Montessori pedagogik.

dsg0235

Mumin beställer mat från ett etablerat catering företag. Vi är angelägna om att den mat vi köper är varierad och nyttig och omprövar regelbundet våra matleverantörer

O

Vi söker barn

Vi söker barn i åldrarna 1,5 - 5 år inför Augusti 2019, Fyll i vårt anmälningsformulär som ni finner i menyn uppe till höger för att bli placerade i kön.

 

Vid frågor ring oss på nummer 0701-488248
alt maila till
anmalningsformular@forskolanmumin.se.

d

Anmälan

För köanmälningar eller eventuella frågor vänligen kontakta:

Köansvarig

M0701-488248